Zkontrolovat stav registrace ESTA
Novinky, informace a pomoc ESTA.

Minimalizujte běžné chyby při žádosti o ESTA

Upraveno: Oct 16, 2022 | Publikováno: Jul 15, 2019 | Tagy: Aplikace ESTA, Formulář ESTA

Chyby při žádosti o ESTA mohou být nákladné nebo ještě hůře, mohou vám zabránit v cestě do USA tím, že obdržíte zprávu, že nejste oprávněni cestovat v rámci programu bezvízového styku. Proto by žadatelé o ESTA měli vyplňovat svůj formulář opatrně vzhledem k mnoha typům chyb, které mohou nastat.

Typy chyb jsou rozděleny do dvou kategorií. První kategorie obsahuje kritické chyby, které by pravděpodobně vedly k tomu, že by žadatel o ESTA musel podat novou žádost, nebo kontaktovat Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) a požádat o výjimku a možnost opětovné žádosti. Pokud žádost společnost CBP odmítne, bude muset žadatel požádat o turistické nebo obchodní vízum pro USA. Druhá kategorie je vyhrazená pro drobné chyby, kdy bude žadatel moci upravit svou žádost po jejím odeslání nebo když chyba nemůže být opravena, ale pravděpodobně nebude mít vliv na vstup do Spojených států.

Jedenáct nejčastějších chyb, kterým lze předejít ve formuláři ESTA:

Kritické chyby

1) Nesprávné číslo pasu – čísla pasů se liší v závislosti na zemi, kde byl pas vydán. Typickou chybou je zadání příliš dlouhého, příliš krátkého čísla nebo nesprávného čísla pasu při žádosti o ESTA. Čísla pasů zadaná do žádosti o ESTA nelze po odeslání upravit, takže pokud žadatel udělal chybu a zadal nesprávné číslo pasu, bude muset vyplnit a odeslat nový formulář ESTA.

2) Nesprávná státní příslušnost a země vydávající pas – žadatelé si zaměňují tyto dvě pole, nicméně jsou obvykle totožné. Pokud pas vydala například Itálie, pak státní příslušnost bude také italská.

3) Nesprávné datum narození – žadatelé o ESTA, kteří učiní chybu při zadávání dne, měsíce nebo roku narození, budou muset podat novou žádost, neboť toto pole nelze po podání žádosti upravit. Přes to však, ať se to zdá sebevíc triviální, by uchazeči o ESTA měli před odesláním formuláře zkontrolovat odpověď, kterou v tomto poli zadali.

4) Nesprávné pohlaví – pasy v současné době uvádějí jednotlivce jako "muže" nebo "ženy". Pokud by informace na formuláři ESTA nebyly shodné s údaji uvedenými v pasu uchazečů o ESTA, může být žádost o ESTA odmítnuta nebo může být žadateli odepřen vstup do USA, pokud není schopen získat nové povolení ESTA včas k času odletu.

5) Zapomenutí prostředního jména v pole "Křestní jméno" - žadatelé o ESTA musí do tohoto pole uvést i svá prostřední jména. Podobně jako u výše uvedených bodů jedna až tři, pokud žadatel nezadá své prostřední jméno do pole "Křestní jméno", bude potřeba odeslat novou žádost.

6) Nesprávně napsané křestního jméno nebo příjmení – podobně, pokud je jméno z jakéhokoli důvodu nesprávně napsána, bude muset být odeslána nová žádost, protože povolení ESTA bude zrušeno, pokud se poskytnuté údaje neshodují s údaji uvedenými v pasu žadatele.

7) Nesprávná odpověď na některou z otázek týkajících se způsobilosti – žadatelé, kteří omylem odpověděli "ano" na některou otázek souvisejících se způsobilostí k obdržení povolení, mohou obdržet zprávu o zamítnutí ESTA. Naopak, žadatelů, kteří omylem odpověděli "ne" na některou z těchto otázek, může být zakázán vstup do USA až na pět let, pokud bude rozhodnuto, že se žadatel pokusil oklamat americké hraniční orgány.

8) Odmítnutí poplatku ESTA – žadatelé, kteří mají schválenou žádost o ESTA, si však mohou způsobit nepředvídatelné obtíže, pokud odmítnou zaplatit poplatek ESTA. Tím, že provedete stornování platby, bude autorizované povolení ESTA zrušeno, protože bude považována za "neplacené". Obvykle budou žadatelé moci poslat žádost znovu, ale jejich následné žádosti o ESTA mohou být automaticky odepřeny vzhledem ke stornování poplatku ESTA.

Méně kritické chyby

9) Nesprávná e-mailová adresa – poskytnutí nesprávné e-mailové adresy znemožní společnosti US Customs and Border Protection (CBP) kontaktovat žadatele ohledně stavu jejich žádosti o ESTA. Pokud však žadatel zjistí, že udělal chybu v e-mailové adrese, může tyto informace upravit.

10) Nezkontrolování stavu ESTA – Cestující si mohou bezplatně ověřit stav svých žádostí na adrese https://usa-esta.cz/zkontrolovat-stav-registrace-esta. Žádost o ESTA by měla být zkontrolována 24 hodin před odjezdem, aby se zajistilo, že cestující nebudou překvapeni při nástupu letadla nebo lodi, které jsou vázány na území USA.

11) Další nesprávné informace v žádosti – ve formuláři ESTA existuje mnoho polí, které z nějakého důvodu mohou být nesprávně nebo neúplně vyplněny. Například v poli "Kontaktní informace v USA" může být hotel, který ještě nebyl zarezervovaný nebo je zatím neznámý. V těchto případech mohou žadatelé improvizovat zadáním "00000" nebo "NEZNÁMÉ" pro tato pole. Většinu nekritických polí lze upravit po odeslání nebo schválení aplikace ESTA.

Závěr

Těchto jedenáct nejčastějších chyb mohou potenciální žadatelé o ESTA považovat za zjevné a myslet si, že je snadné si jim vyhnout, avšak s ohledem na jejich příčiny a důsledky doporučujeme dávat větší důraz na přesnost a pečlivost při vyplňování žádosti o ESTA.