Zkontrolovat stav registrace ESTA
Novinky, informace a pomoc ESTA.

Co je program SENTRI?

Upraveno: úno 15, 2023  | Tagy: SENTRI, Zkušenosti ESTA

SENTRI, nebo chcete-li plným názvem The Secure Electronic Network for Travelers' Rapid Inspection, je americký program provozovaný úřadem CBP (Customs and Border Protection). Hlavním cílem tohoto programu je usnadnit cestujícím s nízkým rizikem, kteří již byli předem schváleni, rychlé odbavení po příjezdu do USA.

Program umožňuje účastníkům vstup do země na jižních pozemních hraničních přechodech s využitím vyhrazených primárních pruhů. Jak již bylo zmíněno, cestující, kteří se chtějí tohoto programu zúčastnit, musí být předem schváleni. Než budete do programu SENTRI přijati, připravte se na osobní pohovor a velmi důkladné prověření.

Jaké jsou výhody programu SENTRI?

Členství v programu SENTRI umožňuje cestujícím výrazně zkrátit dobu čekání v určeném vstupním přístavu. To je možné díky tomu, že členové programu SENTRI mohou:

 • používat vyhrazené odbavovací pruhy na jižních pozemních přechodech s Mexikem).
 • při vstupu do USA letecky využívat kiosky Global Entry *.
 • využívat pruh NEXUS při vstupu do USA z Kanady na pozemním hraničním přechodu.

* Mexičtí státní příslušníci, kteří jsou členy programu SENTRI, musí požádat o Global Entry prostřednictvím programu Trusted Traveler.

Kdo by měl zvážit získání průkazu SENTRI?

Největší přínos z žádosti o průkaz SENTRI mají následující typy cestujících:

[1] Lidé, kteří žijí v blízkosti americko-mexické hranice a často ji překračují.

Na překročení mezinárodní pozemní hranice mezi těmito dvěma zeměmi se nezřídka čeká i několik hodin. Pokud máte vy a vaši společníci průkazy SENTRI, můžete se vyhnout mnoha hodinám čekání v dlouhých frontách na těchto hraničních přechodech.

Vzhledem k tomu, že SENTRI byl primárně vytvořen pro osoby, které musí často překračovat americko-mexickou hranici, většina registračních center se nachází ve městech, která jsou blízko této hranice. V současné době je těchto center 11:

 • Kalifornie: San Diego a Calexico
 • Texas: Hidalgo, El Paso, Laredo a Brownsville.
 • Arizona: Tucson, Phoenix, Nogales, Douglas a San Luis.

[2] Lidé, kteří se brzy vydají na několik mexických výletů

Pokud se v blízké budoucnosti chystáte na několik cest mezi Mexikem a Spojenými státy, vyplatí se vám požádat o kartu SENTRI. Mějte však na paměti, že nejprve budete muset navštívit jedno z výše uvedených registračních center.

Jaké jsou podmínky způsobilosti pro program SENTRI?

Dobrou zprávou je, že program Secure Electronic Network For Travelers Rapid Inspection nemá žádné požadavky na věk ani občanství. Žadatelé, kterým ještě nebylo 18 let, však musí získat souhlas rodiče nebo zákonného zástupce se vstupem do programu SENTRI.

Programu SENTRI se možná nebudete moci zúčastnit, pokud:

 • v žádosti uvedete neúplné nebo nepravdivé informace,
 • jste se někdy provinili porušením jakýchkoli imigračních, celních nebo zemědělských zákonů nebo předpisů v jakékoli zemi,
 • byli někdy shledáni vinnými z trestného činu,
 • mají nevyřízené zatykače nebo probíhající trestní řízení, včetně řízení vozidla pod vlivem omamné látky,
 • vám nebyla schválena žádost o koupi střelné zbraně,
 • jste byli omilostněni za trestný čin v jakékoli zemi,
 • nemáte podle platných imigračních předpisů povolen vstup do USA: to zahrnuje žadatele, kteří mají schválenou výjimku z dokumentace o podmínečném propuštění nebo nepřípustnosti,
 • jste v současné době vyšetřováni jakýmkoli místním, státním nebo federálním orgánem činným v trestním řízení,
 • nejste schopni přesvědčit CBP o svém nízkém riziku.

Jak probíhá proces podávání žádostí v programu SENTRI?

Než se přihlásíte do programu SENTRI, projděte si výše uvedené požadavky na způsobilost, pokud jste tak ještě neučinili.

Samotný proces podání žádosti je poměrně jednoduchý a zahrnuje pouze několik kroků:

 1. Začněte vytvořením účtu TTP (Trusted Traveler Program System). Nemůžete použít účet TTP někoho jiného. Bez ohledu na svůj věk musíte mít vlastní účet.
 2. Po vytvoření účtu TTP se přihlaste a dokončete žádost. Upozorňujeme, že každá žádost vyžaduje zaplacení nevratného poplatku.
 3. Po obdržení vaší žádosti a příslušného poplatku ji CBP projde a ujistí se, že splňujete všechny požadavky. V případě, že vaši žádost podmíněně schválí, obdržíte instrukce, jak si domluvit schůzku v některém z registračních center SENTRI. Každý žadatel se musí zúčastnit vlastního pohovoru, a to i v případě, že je mladší 18 let.
 4. Při pohovoru v některém z registračních center SENTRI byste si s sebou měli vzít cestovní pas a další doklad totožnosti, například občanský nebo řidičský průkaz. Osoby s legálním trvalým pobytem se budou muset prokázat také průkazem trvalého pobytu. Kromě toho musíte mít s sebou také doklady o registraci vozidla a doklad o pojištění automobilu v USA od firmy, která je ze zákona oprávněna poskytovat pojištění automobilů v USA.

Co dělat, když máte kartu SENTRI?

Pokud bude vaše žádost o členství v programu SENTRI po pohovoru schválena, bude vám vydána karta RFID (Radio Frequency Identification), která vás identifikuje jako člena programu SENTRI.

Jak aktivovat kartu SENTRI?

Pro aktivaci karty SENTRI se stačí přihlásit do svého účtu GOES (Global Online Enrollment System). Po přihlášení přejděte do sekce Členství v programu, najděte tlačítko „Aktivovat členskou kartu“ a klikněte na něj. Jednodušší už to být nemůže.

Jak používat kartu SENTRI?

Po příjezdu na hraniční přechod se ujistěte, že jste v pruhu SENTRI. Systém pak automaticky identifikuje vaše vozidlo i totožnost všech cestujících. K tomu slouží následující kroky:

 • Při příchodu systém přečte číslo vaší karty RFID.
 • Poté vyhledá vaše údaje a zobrazí je na obrazovce počítače úředníka CBP.
 • Úředník poté ověří vaše údaje a buď vám dá zelenou, nebo vás požádá o dodatečnou kontrolu.

SENTRI Často kladené otázky

Otázka: Žiji v Mexiku. Mohu požádat o kartu SENTRI?

Odpověď: Přihlásit se může každý, kdo je občanem nebo má trvalý pobyt ve Spojených státech nebo Mexiku. Karta SENTRI však bude vydána pouze předem schváleným cestujícím s nízkým rizikem, jejichž osobní údaje byly pečlivě prověřeny orgány činnými v trestním řízení a pohraniční kontrolou Spojených států i Mexika.

Otázka: Jak dlouho trvá schválení mé karty SENTRI?

Odpověď: Zpracování vaší první žádosti by nemělo trvat déle než 20-30 minut. Podmíněné schválení žádosti však může trvat až 6 týdnů. Naplánování povinného pohovoru může také trvat několik týdnů nebo měsíců.

Otázka: Jak dlouho je karta SENTRI platná?

Odpověď: Průkaz SENTRI je platný po dobu pěti let od data jeho vydání, poté musí být obnoven.

Otázka: Kdy bude SENTRI lepší volbou než Global Entry?

Odpověď: Pro lidi, kteří pravidelně navštěvují Kanadu nebo Mexiko autem, je SENTRI obzvláště užitečná. Stojí více, ale má více výhod než Global Entry. Pokud nejezdíte pravidelně autem do Kanady nebo Mexika, ale hodně cestujete do zahraničí, Global Entry by mohl být lepší volbou, protože poplatek za žádost je nižší než u SENTRI.

Otázka: Budu smět projet pruhem SENTRI s cizím autem?

Odpověď: Krátká odpověď zní: ne, nebude vám to povoleno. Vozidlo musí řídit osoba, která je členem programu TTP (Trusted Traveler Program). Řidič musí mít připravenou kartu SENTRI, Global Entry Card nebo NEXUS.

Otázka: Jak souvisí SENTRI se systémem ESTA?

Odpověď: Pro ty, kteří splňují podmínky, je ESTA v podstatě mnohem rychlejší alternativou k žádosti o americké vízum. Zatímco získání víza může trvat šest měsíců nebo déle, ESTA je obvykle schválena do 72 hodin. Je však důležité si uvědomit, že ESTA nezajišťuje, že budete do USA přijati, to určí CBP po příjezdu.

O povolení ESTA však mohou žádat pouze občané zemí programu bezvízového styku (VWP) a Mexiko není součástí programu bezvízového styku. Zde přichází na řadu program SENTRI. Ten byl zaveden právě proto, aby se zrychlilo a zkrátilo překračování hranic mezi touto zemí a Spojenými státy.

Otázka: Stojí průkaz SENTRI za ty peníze?

Odpověď: Osoby, které nebydlí příliš daleko od nejbližšího registračního centra SENTRI a které několikrát ročně překračují americko-mexickou hranici, by rozhodně měly zvážit získání průkazu SENTRI. Přestože poměrně vysoký poplatek 122,25 USD na osobu je nejvyšší ze všech programů pro důvěryhodné cestující, ušetříte si mnoho hodin čekání v dlouhých frontách na americko-mexické hranici. Navíc se vám celá akce může vyplatit díky výhodám TSA PreCheck®, Global Entry a využití pruhů NEXUS.