Zkontrolovat stav registrace ESTA
Novinky, informace a pomoc ESTA.

Naučte se ESTA - Elektronický systém cestovní registrace

ESTA je povinná cestovní autorizace pro způsobilé cestovatele, kteří vstupují do Spojených států po zemi, letecky nebo po moři při návštěvách kratších než 90 dní.

Spusťte aplikaci


Naučte se ESTA - Elektronický systém cestovní registrace

ESTA je povinná cestovní autorizace pro způsobilé cestovatele, kteří vstupují do Spojených států po zemi, letecky nebo po moři při návštěvách kratších než 90 dní.

Oprávnění k podání žádosti o ESTA mají pouze cestující, kteří drží platné občanství některé ze zemí krytých Programem bezvízového styku.

Spusťte aplikaci

USA ESTA - Statue of Liberty


Nevíte, zda můžete o povolení ESTA zažádat? Zvolte zde zemi, jíž jste občanem:   

Kdy cestující potřebuje bezvízový styk ESTA?

Pokud se chystáte cestovat do Spojených států na dobu kratší než 90 dní, ať už jako turista, nebo na služební cestu, musíte požádat o povolení ESTA (elektronický systém pro cestovní povolení). ESTA je program spravovaný vládou USA, který umožňuje oprávněným cestujícím z určitých zemí navštívit USA za účelem podnikání nebo turistiky až na 90 dní bez nutnosti získat vízum. Aby mohli cestovatelé získat ESTA, musí mít cestovní pas některé ze zemí zapojených do programu a nesmí být odsouzeni za trestný čin, ani se nesmí snažit vstoupit do USA z jiných důvodů, než je podnikání nebo turistika.

Kromě toho musí cestující při podání žádosti o ESTA poskytnout svůj plán cesty a kontaktní údaje. V případě schválení obdrží cestující e-mail s potvrzením statusu ESTA, který bude platný po dobu dvou let. Po příjezdu do USA se cestující s povolením ESTA mohou volně pohybovat po zemi a věnovat se aktivitám, jako je prohlídka památek, návštěva příbuzných nebo účast na obchodních jednáních či konferencích.

Pokud potřebujete více povolení ESTA pro svou rodinu, partnera nebo skupinu přátel, můžete všechny tyto žádosti vyplnit v jednom pořadí pomocí této služby. Po vyplnění údajů ve formuláři je možnost přidat další cestující.

Kdo může požádat o bezvízový styk ESTA?

O vstup do Spojených států prostřednictvím systému ESTA mohou žádat cestující s občanstvím jedné z následujících zemí. Vezměte prosím na vědomí, že pro nárok na ESTA mohou být relevantní další požadavky. Další informace naleznete na stránce s požadavky ESTA nebo na stránce s nejčastějšími dotazy.

Zaručuje povolení ESTA vstup do Spojených států?

Cestovní povolení ESTA je nástroj bezpečnostní kontroly, který vás opravňuje pouze ke vstupu do země prostřednictvím letadla, námořního plavidla nebo vozidla do Spojených států. Konečné rozhodnutí o vstupu do Spojených států učiní celní a pohraniční služba (CBP) v místě vstupu.

Jak probíhá proces podávání žádostí?

Chcete-li podat žádost, postupujte podle níže uvedených kroků:

 1. Online žádost: Je třeba vyplnit online žádost ESTA. Budete také muset nahrát obrázek své pasové fotografie. Všechny žádosti ESTA zpracovává Úřad pro cla a ochranu hranic(CBP).
 2. Vyplňte žádost o platbu: V rámci podání žádosti budete muset provést platbu.
 3. Doba schválení: Přestože mnoho žádostí o ESTA je schváleno během několika minut, doporučujeme podat žádost alespoň 72 hodin před plánovaným datem cesty.
 4. Dvakrát si zkontrolujte informace: Ujistěte se, že všechny údaje v žádosti odpovídají vašemu pasu a dalším cestovním dokladům, abyste předešli případným komplikacím.
 5. Vytiskněte si potvrzení: Ačkoli to není nezbytně nutné (ESTA je elektronicky propojena s vaším cestovním pasem), doporučuje se potvrzení ESTA vytisknout nebo si uložit jeho digitální kopii.

Jaké jsou zkušenosti s cestováním na ESTA?

Cestování na základě elektronického systému cestovních povolení (ESTA) může být poměrně bezproblémové , zejména proto, že program bezvízového styku (VWP) umožňuje občanům zúčastněných zemí navštívit Spojené státy bez nutnosti získat tradiční vízum. Existují však klíčové úvahy a kroky, které byste měli znát, abyste si zajistili bezproblémovou cestu. Zde je uvedeno, co můžete obvykle očekávat při cestování na základě povolení ESTA.

Na letišti odletu

 • Kontrola dokladů: Letecké společnosti před nástupem do letadla ověří váš status ESTA. Není potřeba žádný samostatný papír, protože ESTA je elektronicky propojena s vaším pasem. Doporučujeme však mít s sebou cestovní plán a doklad o ubytování, protože při překročení hranic USA můžete být požádáni o poskytnutí těchto údajů.
 • Včasný příjezd: Na letiště se dostavte vždy s dostatečným předstihem, abyste mohli projít případnou dodatečnou bezpečnostní kontrolou nebo kontrolou dokladů.

Během letu

 • Formulář celní deklarace: V závislosti na letecké společnosti a trase můžete před přistáním obdržet formulář celní deklarace, který je třeba vyplnit.

Přílet do Spojených států:

 • Imigrační kontroly: Po příletu se zařadíte do fronty na celní a pohraniční kontrolu (CBP). Pro cestující v rámci programu VWP může existovat samostatná fronta.
 • Ověření dokladů: Na letišti CBP se uskuteční prohlídka dokladů: Pracovník CBP naskenuje váš cestovní pas a může se vás zeptat na účel vaší cesty, místo pobytu a délku plánované návštěvy. Odpovídejte pravdivě a stručně.
 • Biometrické údaje: V rámci vstupního procesu budou obvykle pořízeny otisky prstů a fotografie.

Odbavení zavazadel a celní kontrola

 • Vyzvednutí zavazadel: Po ukončení imigračního řízení přejděte do prostoru pro výdej zavazadel a vyzvedněte si zapsaná zavazadla.
 • Celní odbavení: Před výstupem odevzdáte formulář celní deklarace a můžete si nechat zkontrolovat zavazadla.

Během pobytu

 • Délka pobytu: V době odletu do příletu se nacházíte na letišti, které je v provozu: Nezapomeňte, že ESTA vám umožňuje pobyt až na 90 dní za účelem turistiky, podnikání nebo tranzitu. Překročení doby pobytu může mít za následek budoucí komplikace při cestování.
 • Prodloužení a změny: Na rozdíl od víza neumožňuje ESTA prodloužení nebo změnu vašeho cestovního statusu.

Odjezd

 • Výjezdní kontrola: Ačkoli USA obecně neprovádějí výstupní imigrační kontroly, některá letiště mohou mít postupy pro shromažďování údajů o odlétajících cizincích.
 • Vypršení platnosti ESTA: ESTA je obecně platná dva roky nebo do vypršení platnosti pasu, podle toho, co nastane dříve. Každý pobyt však nesmí přesáhnout 90 dní.

Informace o zpracování ESTA

Schválené povolení k bezvízovému styku ESTA je doručeno e-mailem, obvykle do 1 hodiny po podání žádosti. V případě, že vaše žádost vyžaduje další zpracování, obdržíte e-mailové oznámení, že bude nutné další zpracování. Stav vaší žádosti se změní na "Pending". Po schválení žádosti obdržíte další oznámení, že se stav vaší žádosti změnil.

Jak dlouho bude moje povolení ESTA platné?

Vaše povolení ESTA bude platné 2 roky nebo do data vypršení platnosti pasu, podle toho, co nastane dříve. Připomeneme vám, kdy má platnost vašeho povolení ESTA vypršet.

K čemu mohu schválenou ESTA použít?

Schválené povolení ESTA lze použít pro obchodní, turistické nebo tranzitní účely až na 90 dní na jednu návštěvu.