Co je to ESTA?

Co to je Visa Waiver Program?

Visa Waiver program je program vlády USA, který umožňuje občanům a státním příslušníkům z 36 zemí programu Visa Waiver vstoupit na území USA pro účel turistiky nebo obchodování až po dobu 90 dní bez získání víza. Výhodou vstupu na území USA pod programem Visa Waiver je to, že můžete cestovat do Spojených států na krátké oznámení bez získání víza předem.

Co je to ESTA?

ESTA znamená Electronic System for Travel Authorization. ESA je online systém žádosti vyvinutý vládou USA k selekci cestujících předtím, než mohou nastoupit na palubu letadla nebo lidi směřující do USA. Počínaje 12. lednem 2009 musí mít osoba vstupující na území Spojených států podle programu Visa Waiver schválené cestovní oprávnění ESTA.

Kdo potřebuje zažádat o ESTA?

Všichni cestující vstupující na území Spojených států (letecky nebo po moři) programu Visa Waiver musí mít platné oprávnění ESTA. Účelem ESTA je umožnit Oddělení pro domácí bezpečnost vlády USA selektovat všechny cestující s Visa Waiver předtím, než opustí svoje příslušné země. Cestujícím směřujícím do USA doporučujeme požádat o cestovní oprávnění nejpozději 72 hodin před odletem.

Podmínky ESTA jsou:

  • ESTA oprávnění je platné 24 měsíců ode dne schválení (nebo vypršení data platnosti vašeho vašeho pasu - pokud platnost pasu vyprší během dalších 24 měsíců);
  • ESTA je vícenásobným vstupním vízem pro každou návštěvu o maximální délce 90 dní;
  • 90-ti denní limit víza začne až po vašem příjezdu do USA;
  • Držitel ESTA oprávnění je oprávněn k provádění turistických a určitých aktivit, jako je zkoumání pracovních možností, konzultace s obchodními společníky, cesta na vědecký, vzdělávací, odborný nebo obchodní kongres nebo konferenci; a
  • Držitel ESTA oprávnění nemá povolení vykonávat žádnou práci, studium nebo školení.

 

Všimněte si prosím, že vám nebude povolen vstup na území USA na základě ESTA, pokud máte určitá odsouzení za trestní činy. Zkontrolujte s vaším místním velvyslanectvím USA před požádáním o vaše ESTA vízum.

Zaručuje mi cestovní oprávnění přístup do Spojených států?

Pokud je vaše elektronická žádost schválena, toto schválení stanovuje, že jste oprávněni k cestě do Spojených států podle programu Visa Waiver Program, ale nezaručuje, že vám bude povolen vstup do Spojených států. Po příjezdu do Spojených států budete na místě příletu prohlédnuti celní a hraniční kontrolou, která určí, zda vám není povolen vstup podle programu Visa Waiver Program nebo z nějakého důvodu podle zákona Spojených států.

Je cestovní oprávnění vízem?

Ne, schválené cestovní oprávnění není vízum. Nesplňuje právní ani veřejnoprávní požadavky, aby sloužilo místo víza do Spojených států, když je vízum požadované podle zákonů Spojených států. Osoby, které vlastní platné vízum, budou stále moci cestovat do Spojených států na toto vízum za účelem, pro který bylo vydané. Osoby cestující na platné vízum nemusí o cestovní oprávnění žádat.

Jak dlouho bude moje cestovní oprávnění platné?

Do odvolání, cestovní oprávnění je platné 2 roky ode dne oprávnění, nebo dokud nevyprší platnost vašeho pasu, podle toho, co bude dříve.

Vyžadují státní příslušníci nebo občané zemí, které se účastní programu Visa Waiver Programme, cestovní oprávnění, pokud pouze přesedají na cestě do jiné země?

Způsobilí státní příslušníci nebo občané zemí, které se účastní programu Visa Waiver Programme, potřebují k tranzitu před Spojené státy buď cestovní oprávnění, nebo vízum. Pokud cestující plánuje tranzit přes Spojené státy na cestě do jiné zem, když dokončí žádost o cestovní oprávnění v ESTA, pak by měl vložit slova „In Transit“ a jeho konečné místo destinace do řádku s adresami v Address, když vyplňuje pole United States na žádosti.

Kdo je způsobilý požádat o vstup podle programu Visa Waiver Program?

Jste způsobilý požádat o vstup podle programu Visa Waiver Program, pokud;

 

Zamýšlíte vstoupit na území Spojených států po dobu 90 dní nebo méně za obchodem, zábavou nebo jako tranzit
Máte platný pas právoplatně vám vydaný zemí, která je součástí programu Visa Waiver Program
Máte oprávnění k cestě přes Elektronický systém pro oprávnění k cestě
Přiletíte dopravcem ze signatářské země programu Visa Waiver Program
Máte zpětnou nebo pokračující letenku
Cesta nesmí končit na sousedním území nebo přilehlých ostrovech, pokud nemá cestující trvalé bydliště v jedné z těchto oblastí
Jste občanem nebo státním příslušníkem jedné ze zemí programu Visa Waiver Program

Co by měl cestující udělat, pokud není jeho cesta prostřednictvím ESTA schválena?

Pokud je ESTA žádost zamítnuta a cestující si přeje v cestě pokračovat, bude požádaný, aby zažádal o nepřistěhovalecké vízum na velvyslanectví nebo konzulátu USA.