Zkontrolovat stav registrace ESTA
Novinky, informace a pomoc ESTA.

Co je to ESTA?

What is the ESTA visa waiver?

Vyhledávání v často kladených dotazech

Program bezvízového styku


Co je program bezvízového styku (VWP)?

Program bezvízového styku (VWP ) umožňuje občanům zúčastněných zemí cestovat do USA jako neimigrantům za obchodními, turistickými, tranzitními a zdravotními účely. Cestující, kteří přijíždějí do USA v rámci programu VWP, mohou zůstat až 90 dní na jednu návštěvu a nemusí získávat další cestovní povolení, například vízum do USA. V současné době se programu VWP účastní 41 zemí.

Osoby cestující v rámci programu VWP souhlasí s tím, že se vzdávají práva na přezkum nebo odvolání. Získání schváleného povolení ESTA tedy nezaručuje cestujícímu vstup do Spojených států.

Zpět na začátek stránky

Cestovní povolení


Co je cestovní povolení ESTA?

ESTA je zkratka pro elektronický systém cestovních povolení. ESTA je online systém žádostí vyvinutý vládou Spojených států, který slouží k předběžné kontrole cestujících předtím, než jim bude povoleno nastoupit do letadla nebo na loď směřující do Spojených států. Od 12. ledna 2009 musí mít každá osoba, která vstupuje do Spojených států v rámci programu bezvízového styku, schválenou kartu ESTA. Cizinci, kteří nemají nárok na ESTA nebo kterým bylo ESTA zamítnuto, budou muset požádat o americké vízum.

K podání žádosti o ESTA můžete použít tuto webovou stránku. K odeslání formuláře jsou zapotřebí následující informace:

 • Informace o cestovním pasu
 • Kontaktní údaje včetně adresy bydliště a telefonního čísla (čísel)
 • Cestovní informace, jako je kontaktní místo v USA a adresa ubytování v USA.
 • Informace o zaměstnání (pokud jste zaměstnáni)
 • Informace o kreditní nebo debetní kartě pro zaplacení poplatku za přihlášku

Po zadání požadovaných informací je vaše žádost o vycestování do USA v rámci programu bezvízového styku systémem zpracována. Zpracování vaší žádosti může trvat až 72 hodin, většina žádostí je však schválena během několika minut nebo několika hodin. Pokud je vaše povolení schváleno, budete moci nastoupit na palubu leteckého nebo námořního dopravce do Spojených států.

Zpět na začátek stránky

Kdo může požádat o přijetí v rámci programu bezvízového styku?

O přijetí v rámci programu bezvízového styku (Visa Waiver Program) můžete požádat, pokud;

 • máte v úmyslu vstoupit na území Spojených států na dobu 90 dnů nebo kratší za účelem podnikání, turistiky/zábavy nebo tranzitu
 • máte povolení k vycestování prostřednictvím elektronického systému pro cestovní povolení (Electronic System for Travel Authorization)
 • přilétáte prostřednictvím leteckého nebo námořního dopravce, který je signatářem programu bezvízového styku
 • máte zpáteční nebo další letenku
 • Vaše cesta nesmí končit na přilehlém území nebo přilehlých ostrovech, pokud cestující není rezidentem jedné z těchto oblastí.
 • jste občanem nebo státním příslušníkem a vlastníte cestovní pas jedné ze zemí programu bezvízového styku (viz seznam níže).

Zpět na začátek stránky

Kdo musí požádat o cestovní povolení ESTA?

Všichni cestující, kteří vstupují do Spojených států (letecky nebo po moři) v rámci programu bezvízového styku, musí mít platné cestovní povolení ESTA. Účelem systému ESTA je umožnit Ministerstvu vnitřní bezpečnosti USA provést předběžnou kontrolu všech cestujících, kteří cestují v rámci bezvízového styku, předtím, než opustí svou zemi. Cestujícím do USA se doporučuje požádat o cestovní povolení nejméně 72 hodin před odletem.

Každá osoba, která nemá vízum a plánuje cestovat do Spojených států v rámci programu bezvízového styku, musí mít předem schválené cestovní povolení, což se týká i kojenců a dětí. Toto povolení je třeba získat před cestou a je vyžadováno bez ohledu na to, zda se jedná o cestu leteckou nebo námořní. Je přípustné, aby žádost jménem cestujícího podala třetí osoba.

Úplné podmínky povolení ESTA jsou následující:

 • ESTA je platná 24 měsíců od data schválení (nebo do data vypršení platnosti pasu, pokud platnost pasu vyprší během následujících 24 měsíců);
 • ESTA lze použít pro více vstupů;
 • ESTA lze použít pouze pro návštěvy do 90 dnů na jeden pobyt od data příjezdu na území USA;
 • Držitel povolení ESTA je oprávněn podnikat turistické a určité obchodní aktivity, jako je zkoumání pracovních příležitostí, konzultace s obchodními partnery, cesta na vědeckou, vzdělávací, odbornou nebo obchodní konferenci nebo sjezd; a
 • Držitel povolení ESTA nesmí vykonávat žádnou práci, studovat ani se vzdělávat.

Zpět na začátek stránky

Jak dlouho je moje povolení ESTA platné?

Pokud není cestovní povolení zrušeno, platí dva roky od data vydání povolení nebo do vypršení platnosti cestovního pasu, podle toho, co nastane dříve. Povolení ESTA však může být žadatelem zrušeno nebo přepsáno při opětovném podání nové žádosti ESTA. Platnost cestovního povolení se také automaticky ukončí, pokud platnost vašeho cestovního pasu vyprší před koncem dvouletého období, kdy bylo cestovní povolení vydáno.

Zpět na začátek stránky

Zaručuje povolení ESTA vstup do Spojených států?

Schválené cestovní povolení vám pouze umožňuje cestovat do USA, nezaručuje vám vstup. O vstupu rozhoduje úředník Celní a pohraniční ochrany (CBP), který po příjezdu do Spojených států zkontroluje váš pas a položí vám otázky týkající se vaší návštěvy. Úředník poté zjistí, zda můžete vstoupit na základě vaší přípustnosti podle bezvízového programu a zákonů USA.

Pokud je vaše elektronické cestovní povolení schváleno, toto schválení stanoví, že jste oprávněni cestovat do Spojených států v rámci programu bezvízového styku, ale nezaručuje, že jste do Spojených států přijati. Po příjezdu do Spojených států budete ve vstupním přístavu kontrolováni pracovníkem Celní a pohraniční ochrany, který může rozhodnout, že jste nepřípustní v rámci programu bezvízového styku nebo z jakéhokoli důvodu podle zákonů Spojených států.

Zpět na začátek stránky

Je ESTA jako vízum?

Ne, ESTA není vízum. Nesplňuje právní ani regulační požadavky, aby mohla sloužit místo víza Spojených států v případech, kdy je vízum vyžadováno podle práva Spojených států. Osoby, které mají platné vízum, budou moci i nadále cestovat do Spojených států na toto vízum za účelem, pro který bylo vydáno. Rovněž osoby cestující na platná víza Spojených států nemusí žádat o povolení ESTA.

Kromě toho nebude ESTA uznáno místo nepřistěhovaleckého ani přistěhovaleckého víza. Pokud jste držitelem platného víza, můžete do USA cestovat na základě tohoto víza a není třeba žádat o další cestovní povolení.

Zpět na začátek stránky

Potřebují státní příslušníci nebo občané zemí, které se účastní programu bezvízového styku, povolení ESTA, pokud pouze projíždějí přes Spojené státy na cestě do jiné země?

Způsobilí státní příslušníci nebo občané zemí, které se účastní programu bezvízového styku, potřebují k průjezdu přes Spojené státy buď povolení ESTA, nebo vízum. Pokud cestující plánuje pouze tranzit přes Spojené státy na cestě do jiné země, měl by při vyplňování žádosti o cestovní povolení v poli "Adresa během pobytu ve Spojených státech" v žádosti zvolit možnost, že jeho návštěva je určena pro "tranzitní" účely.

Zpět na začátek stránky

Co by měl cestující udělat, pokud mu nebylo schváleno cestování s povolením ESTA?

Pokud je žádost o ESTA zamítnuta a cestovatel chce pokračovat v cestě, bude muset požádat o nepobytové vízum vyplněním formuláře DS-160 a také se zúčastnit pohovoru na velvyslanectví nebo konzulátu USA.

Zpět na začátek stránky

Kdo může požádat o vstup do USA v rámci programu bezvízového styku?

O vstup v rámci programu bezvízového styku může požádat každá osoba, která je občanem nebo státním příslušníkem některé ze zúčastněných zemí. Níže je uveden seznam požadavků na způsobilost:

 • Vstupujete do USA jako neimigrant, a to na dobu nejvýše 90 dnů za účelem podnikání nebo rekreace.
 • Jste držitelem platného pasu VWP vydaného zúčastněnou zemí.
 • Jste držitelem zpáteční nebo další letenky.
 • Získali jste schválené povolení ESTA.
 • Máte v plánu vrátit se domů a vaše cesta nekončí v místě poblíž USA nebo na sousedních ostrovech. Pokud jste však obyvatelem některé z těchto oblastí, je to přípustné.
 • Nejste potenciální hrozbou pro blaho, zdraví nebo bezpečnost Spojených států nebo jejich občanů.
 • Čestné právo konečného rozhodnutí o vstupu má pracovník Celní a pohraniční ochrany USA a vy budete muset prokázat, že jste způsobilí a máte právo na povolení vstupu v rámci programu VWP.
 • Vzdáváte se jakýchkoli práv na přezkoumání nebo odvolání proti jakémukoli rozhodnutí CBP týkajícímu se vašeho vstupu do Spojených států.
 • Při příjezdu můžete předložit potvrzení a znovu potvrdit vzdání se práv. Jste povinni předložit osobní údaje a předměty, které vás osobně identifikují, například otisky prstů a obrázky.
 • Splnili jste všechny požadavky všech předchozích vstupů v rámci programu bezvízového styku.

Zpět na začátek stránky

Jaké jsou požadavky na cestovní pas pro cestování v rámci programu bezvízového styku?

Pas musí obsahovat digitální čip s digitální fotografií držitele pasu. Tento digitální čip nese jedinečné identifikační údaje o držiteli pasu. Vyhrazená čitelná oblast musí být přítomna také v části s osobními údaji. Ta je označena dvěma řádky textu s číslicemi a švejkovými znaky (<<<) ve spodní části této stránky.

Poznámka: O povolení ESTA mohou žádat pouze plnoprávní britští občané. Britští poddaní, občané britských závislých území, britští zámořští občané, britští státní příslušníci (v zámoří) nebo britské chráněné osoby nejsou oprávněni cestovat do USA v rámci programu VWP a budou potřebovat vízum do USA.

Zpět na začátek stránky

Kdy bych se měl/a rozhodnout pro vízum pro cestu do USA namísto ESTA?

 • Pokud váš pobyt v USA přesáhne 90 dní a nesplňuje požadavky pro vstup do USA v rámci programu VWP, například návštěva za účelem rekreace nebo podnikání, která je pod 90denním limitem.
 • Pokud váš letecký nebo námořní dopravce, kterého využíváte k cestě do USA, není přidružen k programu VWP.
 • Pokud máte silný pocit, že nesplňujete podmínky pro vstup do USA v rámci programu VWP v přímém důsledku § 212 písm. a) zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti.

Zpět na začátek stránky

Existují nějaké konkrétní nevýhody využití programu VWP?

Využitím programu VWP se žadatelé vzdávají práva na přezkum a odvolání v případě jakéhokoli rozhodnutí. Je třeba vzít na vědomí následující podmínky:

 • Nemáte právo se odvolat proti rozhodnutí o přípustnosti, pokud vám byl vstup do USA odepřen. To znamená, že byste mohli vycestovat do USA, a přesto by vám nebyl povolen vstup, ale neměli byste právo napadnout zamítnutí přijetí.
 • Nemáte právo na přezkum nebo odvolání proti vyhoštění ze Spojených států, pokud byste porušili podmínky týkající se vašeho přijetí. To neplatí pro ty, kteří vstoupili do USA jako žadatelé o azyl v rámci programu bezvízového styku.

Jakmile vám byl povolen vstup do USA v rámci programu bezvízového styku, váš status osoby, která není žadatelem o azyl, nelze změnit.

Zpět na začátek stránky

Co když mi úředník CBP nepovolí vstup do USA?

Pokud vám bude vstup do USA odepřen, budete se muset vrátit do své domovské země nebo do třetí země. Budete deportováni prostřednictvím stejného dopravce, který jste použili k cestě do USA.

Zpět na začátek stránky

Je ESTA stejná jako elektronické vízum, pokud vezmeme v úvahu další otázky?

Ne. ESTA je bezvízový styk a Spojené státy nenabízejí "elektronická víza". ESTA se od amerického víza liší tím, že vízové požadavky, například pro víza B1 a B2, jsou mnohostranné a vyžadují pohovor na americkém konzulátu nebo velvyslanectví. ESTA nevyžaduje před cestou tolik informací ani pohovor na velvyslanectví, zatímco k žádosti o vízum se přikládají konkrétní osobní údaje a také informace o cestovních plánech žadatele a obsáhlejší informace o zaměstnání, imigrační a jiné osobní historii jednotlivce. Na účastníky programu bezvízového styku se tyto otázky při žádosti o cestovní povolení nevztahují a zařazení otázek DS-160 do formuláře ESTA se neplánuje.

Zpět na začátek stránky

Kdy je nejvhodnější doba pro podání žádosti o cestovní povolení?

Žádost o cestovní povolení by měla být podána několik týdnů nebo měsíců před datem cesty. Žádosti jsou přijímány kdykoli před cestou do USA a po schválení bude povolení platit po dobu 2 let nebo do data vypršení platnosti pasu, podle toho, co nastane dříve.

Zpět na začátek stránky

Mohou potenciální cestovatelé požádat o cestovní povolení, aby mohli vycestovat do USA v krátké době bez předem domluvených cestovních plánů?

Ano, k vyplnění žádosti o povolení ESTA není třeba předem rezervovaných nebo podrobných plánů cesty do USA.

Zpět na začátek stránky

Pokud cestující v rámci programu bezvízového styku vlastní více než jeden cestovní pas, je možné, aby cestoval do USA na jiný cestovní pas, než který použil při podání žádosti?

Ne. každá osoba cestující v rámci programu bezvízového styku musí cestovat na pas, který původně použila k získání schváleného povolení. Je důležité si uvědomit, že pokud cestující potřebuje nový cestovní pas, je třeba podat ESTA novou žádost o cestovní povolení a za každou novou žádost bude účtován nový poplatek. Proto je důležité zajistit, aby váš cestovní pas byl aktuální a vydržel po dobu plánovaného pobytu.

Zpět na začátek stránky

Je stále nutné vyplňovat formulář I-94W, pokud jsem získal/a schválené cestovní povolení prostřednictvím ESTA jako cestující v rámci programu bezvízového styku?

Ne, již to není nutné. Zavedením systému ESTA byl proces zjednodušen, což umožnilo DHS zrušit formality spojené s vyplňováním formulářů I-94W pro cestující v rámci programu bezvízového styku. Nyní bezpapírový proces umožňuje mnoha dopravcům ověřovat zprávy a žádosti přímo související se statusem ESTA žadatele.

Zpět na začátek stránky

Potřebuji povolení ESTA, pokud do USA přilétám po zemi?

Ano, schválená ESTA je nutná, pokud držitel pasu VWP jede přes hranice do Spojených států z Kanady nebo Mexika. Dříve byl pro cestující v rámci programu VWP, kteří přijížděli do země po zemi, vyžadován doklad I-94W, nicméně požadavek ESTA byl prosazen 1. října 2022.

Zpět na začátek stránky

Proč je pro mě při cestě do USA nezbytné získat cestovní povolení v rámci programu bezvízového styku?

ESTA umožňuje DHS určit přípustnost cestujících pro cesty do USA v rámci programu bezvízového styku. Schválené povolení ESTA nezaručuje vstup do Spojených států, protože o vstupu rozhodují příslušníci Celní a pohraniční ochrany. Bez schváleného povolení ESTA nebo víza nebude cestujícímu vstup do Spojených států povolen.

Zpět na začátek stránky

Nemám nárok na ESTA, chtěl bych získat více informací o žádosti o vízum, kam se mohu obrátit, abych získal/a více materiálů ke čtení?

Informace týkající se kategorií a požadavků na víza USA naleznete na následující stránce o kategoriích a typech víz USA.

Zpět na začátek stránky

Vycestoval jsem na Kubu, bude moje povolení ESTA zrušeno?

Kuba byla 12. ledna 2021 označena Ministerstvem zahraničí USA za stát sponzorující terorismus. Dopad tohoto označení znamená, že žadatelům o povolení ESTA, kteří od tohoto data navštívili Kubu, bude jejich povolení ESTA zrušeno. Další informace naleznete na následujícím odkazu o povolení ESTA a cestování na Kubu.

Zpět na začátek stránky

Podání žádosti o cestovní povolení


Jak mohu požádat o cestovní povolení k návštěvě USA?

 • Vyplňte a dokončete žádost online - dvakrát zkontrolujte číslo svého pasu a zemi, která pas vydala.
 • Potvrďte údaje pro každého cestujícího
 • Odešlete žádosti
 • Proveďte platbu
 • Stav žádosti vám bude zaslán e-mailem, jakmile CBP (Úřad pro cla a ochranu hranic USA) rozhodne.

Zde je shrnutí jednotlivých kroků pro lepší pochopení toho, jak proces podání žádosti dokončit:

Vyplňte a dokončete žádost online

Budete muset poskytnout informace o:

 • Základní osobní údaje
 • Informace o cestovním pasu (váš cestovní pas musí být vydán v zemi účastnící se programu VWP).
 • Informace o zaměstnavateli
 • Adresa a kontaktní osoba nebo organizace v USA.
 • Kontakt, který lze použít v nouzových situacích
 • Informace o kreditní kartě
 • Odpovědi na devět otázek týkajících se způsobilosti a bezpečnosti.

Pokud podáváte skupinovou žádost, nezapomeňte vyplnit žádost za každou osobu, která bude cestovat do Spojených států. To se týká i kojenců a dětí. Každý jednotlivec, který chce cestovat do USA v rámci programu VWP, musí mít schválené cestovní povolení.

Dvakrát si zkontrolujte své údaje, zejména údaje v cestovním pasu.

Podejte svou žádost

Žádost odešlete poté, co se ujistíte, že jsou vaše odpovědi správné. Pokud potřebujete provést opravu, můžete se k žádosti vrátit výběrem tlačítka předchozí před odesláním žádosti.

Poznamenejte si číslo své žádosti a uložte ho na místo, které si budete pamatovat.

Číslo žádosti se vám bude hodit později, pokud budete potřebovat zkontrolovat stav žádosti nebo aktualizovat údaje o žádosti. Spolu s číslem žádosti budete muset zadat i číslo pasu a datum narození, abyste se k těmto informacím dostali.

Proveďte platbu

Před provedením platby si opět nezapomeňte zkontrolovat své údaje, protože některá datová pole nebudete moci po podání platby změnit. Na provedení platby máte až 7 dní od zahájení žádosti, ať už se jedná o jednotlivou nebo skupinovou žádost.

Pro provedení platby stačí zadat požadované údaje o kreditní kartě. Platba je vyžadována za zpracování žádosti a poté po přijetí a schválení cestovního povolení je vyžadován poplatek za zpracování každé žádosti.

Jak zobrazit stav své žádosti?

Stav své žádosti pravděpodobně obdržíte během několika minut nebo hodin od jejího podání; v opačném případě můžete na aktualizaci čekat až 72 hodin. Systém vám automaticky vydá informace, které můžete použít ke kontrole stavu žádosti v případě, že se váš stav vrátil s oznámením o nevyřízené žádosti.

Na svou žádost můžete obdržet jednu z následujících tří odpovědí:

 • Autorizace schválena

Pokud obdržíte tuto zprávu, znamená to, že nyní můžete cestovat do USA na základě schváleného cestovního povolení v rámci programu VWP. Obdržíte potvrzení o schválení žádosti a potvrzení o zaplacení. Upozorňujeme, že to ještě nezaručuje váš vstup do USA.

 • Nepovolená cesta

Neobdrželi jste povolení k cestě do USA v rámci programu VWP. Zamítnutí žádosti ESTA však nemusí nutně znamenat, že nemůžete vstoupit do USA. Pokud si přesto přejete do USA vycestovat, budete muset získat vízum. Více informací o kategoriích víz a jejich použití naleznete na adrese https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html.

 • Oprávnění čeká na vyřízení

Pokud obdržíte tento status, může se stát, že budete muset počkat až 72 hodin, než obdržíte rozhodnutí. Aktuální informace můžete získat kontrolou stavu ESTA pomocí dříve uloženého čísla žádosti, čísla pasu a data narození.

Zpět na začátek stránky

Proč existují další informační pole a jaký mají význam?

Jedenácté září bylo katalyzátorem mnoha změn v cestovním ruchu, a to včetně programu bezvízového styku. Od té doby se musel program VWP přizpůsobit a posílit svá bezpečnostní opatření, aby bylo možné účinně prověřit bezpečnostní rizika ještě před jejich cestou do Spojených států. V roce 2016 a znovu v roce 2019 prošel systém ESTA změnami s cílem posílit možnosti bezpečnostní kontroly a odhalit hrozby pro cestující ještě před tím, než jim bude umožněn vstup do Spojených států.

Zpět na začátek stránky

Co mohu očekávat v souvislosti s bezpečnostními otázkami?

Zde jsou uvedeny některé pokyny týkající se bezpečnostních otázek.

OTÁZKY

Bude vám položena otázka týkající se vašeho duševního/fyzického zdraví, zda máte problémy s drogami nebo zda trpíte některou z následujících nemocí:

 • Aktivní tuberkulóza
  • Chancroid
  • Lepra, infekční
  • Lymphogranuloma venereum
  • Kapavka
  • Syfilis, infekční
  • Granuloma Inguinale

POPIS

Nemoci

Mezi nakažlivé nemoci, které by mohly mít masivní dopad na veřejné zdraví, patří výše uvedené nemoci.

Fyzické/psychické poruchy

Na otázku týkající se tělesných nebo duševních poruch byste měli odpovědět "ano" , pokud:

 • V současné době trpíte fyzickou/psychickou poruchou a v rodině se vyskytla daná porucha. Také pokud vaše porucha v minulosti představovala nebo v budoucnu může představovat hrozbu pro váš osobní majetek nebo bezpečnost osob, které s vámi přijdou do styku.
 • V minulosti jste trpěli duševní poruchou s výše uvedeným popisem.

Na otázku týkající se tělesných nebo duševních poruch byste měli odpovědět "ne", pokud:

 • V současné době netrpíte žádnou tělesnou ani duševní chorobou.
 • V minulosti jste měli nebo v současné době máte tělesné nebo duševní onemocnění, které NEvyústilo v chování, které je na překážku vašemu majetku, vaší bezpečnosti a/nebo bezpečnosti osob ve vašem okolí.
 • V současné době trpíte tělesným nebo duševním onemocněním a projevují se u vás znaky, které jsou s tímto onemocněním obecně spojovány, ale tyto znaky NEvedly k chování, které by bylo na překážku vašemu majetku, vaší bezpečnosti a/nebo bezpečnosti osob ve vašem okolí.
 • V minulosti jste trpěli fyzickou nebo duševní nemocí a projevovali jste vlastnosti spojené s touto nemocí, které vedly k chování, jež je na překážku vašemu majetku nebo bezpečnosti vaší a osob ve vašem okolí.

Osoby zneužívající drogy a drogově závislí

Je možné, že osoba, u níž se zjistí, že zneužívá drogy nebo je závislá na drogách, nemusí být hodnověrným kandidátem pro vycestování do USA. Na tuto otázku budete muset odpovědět pečlivě a upřímně.

Pro lepší pochopení tohoto tématu nahlédněte do následujících zdrojů:

 • "§ 212(a)(1)(A) zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti, 8 U.S.C.". [Department of Homeland Security - Customs and Border Protection - ESTA].
 • § 1182(a)(1)(A) a odpovídající předpisy ve Sbírce federálních předpisů.

Zpět na začátek stránky

OTÁZKA

Bude vám položena otázka týkající se toho, zda jste někdy byli zatčeni nebo odsouzeni za trestný čin, který vedl k vážné škodě na majetku nebo k vážnému poškození jiné osoby nebo státního orgánu.

POPIS

To obecně poukazuje na takové trestné činy, které jsou morálně zvrácené, podlé a zkažené a odporují veškerému společensky uznávanému chování, morálce a hodnotám.

Věk pachatele a datum, kdy k trestnému činu došlo, mohou případně hrát roli v tom, zda je trestný čin považován za trestný čin s ohledem na výše uvedené znaky.

Zpět na začátek stránky

OTÁZKA

Bude vám položena otázka týkající se porušení zákona v souvislosti s užíváním, držením a distribucí drog.

Pro lepší pochopení těchto témat nahlédněte do následujících zdrojů:

 • "§ 212(a)(2) zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti, 8 U.S.C.". [Ministerstvo vnitřní bezpečnosti - Celní a hraniční ochrana - ESTA].
  • "§ 1182(a)(2), § 101(a)(43) zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti, 8 U.S.C.". [Department of Homeland Security - Customs and Border Protection - ESTA].
  • Ustanovení § 1101 písm. a) bod 43 a odpovídající předpisy ve Sbírce federálních předpisů.

Zpět na začátek stránky

Budu si muset vzít s sebou tištěnou verzi cestovního povolení, abych ji mohl/a ukázat na letišti?

Cestovní povolení není třeba tisknout, protože systém je plně elektronický a váš letecký nebo námořní dopravce bude schopen získat informace o vašem statusu ESTA od DHS. Možná by bylo dobré vytisknout si kopii schváleného povolení, abyste měli po ruce potvrzení a abyste si uchovali číslo své žádosti.

Zpět na začátek stránky

Jak soukromé a bezpečné jsou webové stránky ESTA?

Zavedli jsme bezpečnostní technologie, abychom zajistili soukromí všech údajů a dalších důležitých informací na webových stránkách. Webové stránky fungují v plném souladu s mezinárodními předpisy standardu Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS), které stanovily hlavní úvěrové společnosti pro ochranu osobních údajů svých klientů.

Zpět na začátek stránky

Co by měl mít můj počítač nebo mobilní zařízení, aby bylo možné úspěšně podat žádost ESTA?

Minimální požadavky jsou internetový prohlížeč s podporou 128bitového šifrování. Prohlížeč by měl být aktualizován na nejnovější verzi s povoleným JavaScriptem a nastaven na přijímání souborů cookie. Podporovány jsou všechny hlavní prohlížeče. Pokud i nadále dochází k problémům, zkuste použít jinou platformu prohlížeče nebo jiné internetové připojení.

Zpět na začátek stránky

Za jakých okolností budu muset znovu požádat o cestovní povolení prostřednictvím ESTA?

Zde jsou uvedeny možné scénáře, které by vyžadovaly nové cestovní povolení:

 • Změníte jméno.
 • Byl vám vydán nový cestovní pas.
 • Změníte pohlaví.
 • Změní se země, jejíž občanství máte.
 • Pokud se změnila vaše situace a má to přímý vliv na platnost některých otázek, které jste zodpověděli v předchozí žádosti.
 • Vypršela platnost vašeho stávajícího cestovního povolení z důvodu splnění dvouleté lhůty nebo vypršení platnosti vašeho pasu. (Upozorňujeme, že ačkoli je na každé schválené žádosti uvedena dvouletá lhůta, pokud během těchto dvou let vyprší platnost vašeho pasu, platnost vašeho cestovního povolení automaticky vyprší také).

Zpět na začátek stránky

Jsem držitelem platného, schváleného cestovního povolení. Jeho platnost však vyprší v průběhu mého pobytu a před odjezdem z USA. Budu muset před odjezdem do USA požádat o nové povolení ESTA?

Není to nutné, protože je nutné mít platné cestovní povolení pouze při příjezdu a pro vstup do USA.

Zpět na začátek stránky

Jsem občanem s dvojím občanstvím a platnost mého pasu, který není cestovním pasem, vypršela. Co mám dělat?

Zadejte nejaktuálnější údaje o svém dalším pasu, i když jeho platnost vypršela. Pokud nevlastníte cestovní pas země, která není držitelem pasu, pak po výběru země z rozevírací nabídky nechte pole pro cestovní pas prázdné.

Zpět na začátek stránky

Mohu nechat povinné pole prázdné a bude moje žádost zamítnuta, pokud tak učiním?

Ne, každé povinné pole je povinné a žádost s prázdnými poli vám nebude povoleno odeslat. Nesprávné údaje nemusí nutně vést k zamítnutí žádosti, ale mohou si vyžádat delší dobu na zpracování, než bude možné o vaší žádosti ESTA rozhodnout.

Zpět na začátek stránky

Proč jsou důležité údaje o mém zaměstnavateli?

Informace o vašem zaměstnání pomáhají prokázat, že neplánujete vstoupit do Spojených států jako přistěhovalec, a poskytují důkaz o vašem úmyslu vrátit se do země původu.

Zpět na začátek stránky

Aktualizace cestovního povolení


Která pole lze v případě omylu nebo změny údajů aktualizovat?

Před provedením platby a dokončením procesu můžete aktualizovat všechny údaje s výjimkou čísla pasu a země, která pas vydala. Chcete-li provést změny v těchto dvou polích, budete muset zahájit novou žádost a zaplatit poplatky spojené s žádostí.

Pokud již byla platba provedena, můžete aktualizovat pouze následující údaje:

 • Vaši e-mailovou adresu
 • Vaši adresu během pobytu v USA.

Zpět na začátek stránky

Od podání žádosti o cestovní povolení prostřednictvím ESTA se mi změnily údaje v pasu, co mám dělat?

Pokud se z jakéhokoli důvodu změnil pas, na jehož základě jste podali žádost o cestovní povolení, budete muset zahájit proces žádosti o nové cestovní povolení. Vezměte prosím na vědomí, že v nové žádosti se platí poplatky za podání žádosti.

Existuje řada dalších údajů, které můžete ve své žádosti aktualizovat, aniž byste museli žádat o povolení. Podívejte se na jejich seznam zde.

Zpět na začátek stránky

Jak mohu opravit chybu v žádosti o povolení ESTA?

Všichni žadatelé mají možnost před podáním žádosti zkontrolovat jimi poskytnuté údaje a ujistit se, že jsou stoprocentně správné. Budete také požádáni o opětovné potvrzení čísla pasu. Změny můžete provést ještě před provedením platby. Jedná se o všechny údaje kromě čísla pasu a země, která pas vydala, proto je nezbytné se ujistit, že jsou tyto informace správné.

Pokud jste v žádosti udělali chybu týkající se pasu a životopisných údajů, budete muset začít podávat novou žádost. Tato nová žádost podléhá poplatkům za podání žádosti.

Další informace o opravě chyb v povolení ESTA naleznete na následujícím odkazu: Oprava chyby ve formuláři ESTA

Zpět na začátek stránky

V žádosti ESTA jsem udělal/a chybu týkající se data vydání nebo platnosti pasu. Jak ji mohu opravit?

Změny můžete provést za předpokladu, že žádost ještě nebyla zpracována. Pokud jste již platbu provedli, budete muset proces zpracování žádosti zahájit znovu. Budete muset zaplatit poplatek za novou žádost.

Zpět na začátek stránky

Potřebuji aktualizovat svou žádost, ale zapomněl jsem číslo žádosti, co mám dělat?

Změny ve své žádosti můžete provést kliknutím na možnost "načíst žádost " na domovské stránce. Po kliknutí na tuto možnost si všimnete, že se dostanete na novou obrazovku, kde si můžete vybrat mezi načtením jedné žádosti nebo skupiny žádostí.

Pro načtení jedné aplikace budete potřebovat následující informace:

 • číslo pasu a datum narození
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Země, která vydala pas

Po zadání informací můžete po výzvě zvolit možnost pokračovat a přejít na stránku s žádostí.

Pro načtení skupinové žádosti budete potřebovat následující informace:

 • Informace o kontaktním místě skupiny (upozorňujeme, že se jedná o údaje osoby, která původně podala skupinovou žádost).
 • ID skupiny (pokud toto číslo neznáte nebo si nejste jisti, můžete zvolit možnost s názvem "Neznám své ID skupiny". Číslo ID skupiny bude zasláno na e-mail původní žádosti. Tj. e-mailová adresa použitá při prvním vytvoření skupiny).
 • Křestní jméno kontaktu
 • Příjmení kontaktu
 • Datum narození kontaktu
 • E-mail kontaktu

Po zadání všech informací můžete přejít k aplikaci skupiny.

Zpět na začátek stránky

Požadovaná platba za cestovní povolení


Jaký je poplatek za cestovní povolení?

Za zpracování žádosti i za autorizaci žádosti se platí poplatek.

Poplatek za zpracování: existuje poplatek splatný při předložení žádosti ke zpracování. Upozorňujeme, že každá nová žádost vyžaduje nový poplatek; jednou platbou však lze uhradit více žádostí.

Poplatek za autorizaci: Poplatek: existuje poplatek splatný při schválení předložené žádosti. Po schválení žádosti obdržíte povolení k vycestování do USA a k platbě kreditní kartou bude připočten další poplatek za schválení. Upozorňujeme, že tato platba je splatná pouze v případě, že je vaše žádost schválena.

Zpět na začátek stránky

Jaký je postup platby za podání žádosti ESTA?

Bez platného způsobu platby nebudou žádosti ESTA zpracovány. Všechny platby se provádějí jednou z následujících kreditních nebo debetních karet:

 • Master Card
 • VISA
 • American Express
 • Discover (JCB, Diners Club)

Zpět na začátek stránky

Mohu provést jednu platbu za více než jednu žádost?

Ano, ESTA umožňuje skupinové žádosti, které lze zaplatit jednou platební metodou a jednou transakcí. Skupinové žádosti jsou žádosti, o které žádají dva nebo více žadatelů současně. Podání žádosti jako skupiny však neznamená, že jednotlivci ve skupině musí cestovat společně.

Zpět na začátek stránky

Jaký je maximální počet žádostí ESTA, které je možné podat v rámci jedné platby?

Celkový počet žádostí, které můžete podat v rámci jedné platby, je 50.

Zpět na začátek stránky

Mohu podat žádost nyní a zaplatit později?

Ano, v případě jednorázových i skupinových plateb můžete podat žádost nyní a provést platbu do 7 dnů od vytvoření žádosti v systému. Po uplynutí 7 dnů váš přístup k žádosti vyprší a budete muset žádost nebo skupinové žádosti vytvořit znovu.

Zpět na začátek stránky

Jsou údaje o mé kreditní nebo debetní kartě v bezpečí?

Ano, systém ESTA neuchovává žádné informace o kreditní nebo debetní kartě. Vaše platební údaje jsou zpracovávány při dodržení mezinárodních předpisů standardu Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS).

Zpět na začátek stránky

Proces podávání více žádostí


Chci zaplatit za skupinu žádostí. Obdržím oznámení o stavu všech najednou?

Ne, po podání žádosti bude stav každé žádosti určen individuálně a o jejich stavu budete informováni během 72hodinového okna pro zpracování. Částka autorizační platby bude přidělena, jakmile budou všechny žádosti zpracovány a budou mít status "schváleno" nebo "cesta neschválena".

Zpět na začátek stránky

Jak mohu podat žádost pro skupinu?

Budete potřebovat mít po ruce následující informace:

 • Křestní jméno (ne přezdívky, musí být stejné jako v dokladech totožnosti).
 • Příjmení
 • Datum narození
 • E-mailovou adresu
 • V případě, že platbu provádí organizace, lze jako nepovinný doplněk zapsat i její název.

Po vyplnění první žádosti můžete přidat novou žádost nebo přidat nezaplacenou žádost kliknutím na příslušné možnosti těchto dvou voleb.

Zpět na začátek stránky

Ochrana údajů ESTA


Kdo má přístup k údajům sdíleným s ESTA a jak jsou chráněny?

K údajům, které do ESTA předkládají žadatelé, mají přístup pouze ti, kteří jsou povinni se jimi zabývat. Všechny údaje jsou přísně kontrolovány a standardy zabezpečení jsou zasvěceny průmyslovým standardům, které se vyskytují v podobných programech pro kontrolu cestujících.

Zpět na začátek stránky

Jsou nějaké údaje ESTA sdíleny s třetími stranami?

Údaje poskytnuté cestujícími, kteří žádají o ESTA, nejsou sdíleny a zůstávají v rámci pravidel stanovených v oznámení o systému záznamů podle zákona o ochraně soukromí a tyto předpisy lze nalézt na internetových stránkách DHS. Existuje několik případů, kdy mohou být údaje sdíleny mimo rámec ESTA. Mezi tyto případy patří:

 • Sdílení informací s různými sektory DHS. Toto sdílení je selektivní a rozdělené tak, aby informace a údaje mohly být použity pouze v případě, že jejich použití je v korelaci s povinností daného sektoru.
 • Konzulární úřady ministerstva zahraničí. Toto sdílení probíhá v návaznosti na zamítnutí žádosti o cestovní povolení a jeho konkrétním účelem je pomoci úředníkům při rozhodování o vízech na základě poskytnutých informací.
 • Sdílení příslušných informací s uznávanými a příslušnými federálními, státními, místními, kmenovými a zahraničními vládními orgány. Stejně jako s dalšími společnými vládními instituty.
 • O sdílení informací může rozhodnout DHS, pokud zjistí, že sdílení informací může být přímo prospěšné pro protiteroristické pohyby, nebo pokud se použije pro shromažďování informací souvisejících s národním a/nebo mezinárodním bezpečnostním zločinem.

Letečtí a námořní dopravci budou mít přístup ke stavu vaší žádosti o ESTA. Neobdrží však žádné jiné osobní informace než ty, které se přímo týkají cestovního povolení.

Zpět na začátek stránky

Jak dlouho budou mé údaje uloženy na platformě ESTA?

Obecně platí, že údaje zůstávají aktivní po dobu platnosti vašeho cestovního povolení, což je doba dvou let. Tato doba může být kratší, pokud platnost vašeho cestovního povolení z nějakého důvodu vyprší dříve, než se očekávalo, například váš cestovní pas vyprší před oficiálním datem vypršení platnosti vašeho cestovního povolení, přičemž platnost vašeho povolení ESTA automaticky vyprší spolu s pasem.

Po vypršení platnosti vašeho cestovního povolení bude DHS uchovávat údaje po dobu dalšího roku.

Po uplynutí této doby pak budou vaše údaje archivovány po dobu dalších dvanácti let.

Údaje, které se používají z následujících důvodů, budou uchovávány po dobu trvání činností, pro které se používají:

 • Údaje, které se stále aktivně používají nebo jsou spojeny s činnostmi v oblasti vymáhání práva
 • Údaje CPB spojené a přiřazené k vyšetřování, to se týká i zamítnutých žádostí.

Zpět na začátek stránky

Proč jsou mé údaje archivovány a kdo k nim má přístup?

Všechny údaje jsou archivovány po skončení platnosti cestovního povolení. Důvodem je zajištění dostupnosti informací, aby je bylo možné získat zpět, pokud by byly potřeba pro účely národní bezpečnosti, vyšetřování a další související účely prosazování práva.

Přístup k údajům po jejich archivaci je omezen a budou vyvolány pouze pro výše uvedené účely.

Zpět na začátek stránky

Nepovolené cesty


Co mám dělat, pokud byla moje žádost o povolení ESTA zamítnuta?

Pokud si přejete vycestovat i přesto, že vaše žádost byla zamítnuta, budete muset požádat o neimigrační vízum. Více informací o tom, jak postupovat při podání žádosti o příslušné vízum, naleznete na adrese https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html. V této situaci naštěstí zamítnutí žádosti o cestovní vízum prostřednictvím ESTA automaticky nezruší váš nárok na podání žádosti o vízum. Pokud není vaše žádost o vízum ESTA schválena, nelze se obrátit na soud, aby věc znovu posoudil.

Zpět na začátek stránky

Je možné znovu požádat o povolení ESTA, pokud mi již bylo povolení ESTA zamítnuto?

Pokud byla vaše žádost zamítnuta, je velmi nepravděpodobné, že bude schválena podruhé, pokud se vaše okolnosti od data první žádosti nezměnily. Cestovatelé, kteří nesplnili podmínky ESTA, nejsou způsobilí k cestování v rámci programu bezvízového styku, a proto budou muset požádat o neimigrační vízum prostřednictvím nejbližšího velvyslanectví nebo konzulátu USA.

Je důležité si uvědomit, že opětovné podání žádosti s jinými nebo falešnými údaji ve snaze splnit požadavky na cestovní povolení trvale diskvalifikuje cestujícího pro schválení cesty do USA v rámci programu bezvízového styku.

Zpět na začátek stránky

Bylo mi zamítnuto cestovní povolení a chtěl bych zjistit proč? Jak mám postupovat?

Žádost o nápravu můžete podat online na webových stránkách programu DHS Travel Redress Inquiry. Protože je však program ESTA vytvořen tak, aby cestovní povolení nebylo vydáno pouze osobám, které nejsou způsobilé k cestování v rámci programu VWP nebo jejichž cesta do USA by představovala bezpečnostní riziko, neexistuje jednoduše žádná záruka, že bude vaše žádost úspěšná.

Velvyslanectví a konzuláty vám nemohou poskytnout žádné informace ani vyřešit problémy týkající se zamítnutého cestovního povolení.

Zpět na začátek stránky

Je možné si na velvyslanectví nebo konzulátu USA domluvit mimořádnou schůzku ohledně víza v případě, že žádost o cestovní povolení byla zamítnuta, ale cestovatel potřebuje okamžitě vycestovat?

Dostupnost schůzek na následující den jednoduše nelze zaručit. Proto je nezbytné požádat o schválení ESTA s dostatečným předstihem. Doporučené minimum je 72 hodin před odjezdem na cestu, nicméně pro jistotu by žadatelé měli žádat s předstihem několika týdnů nebo měsíců. Více informací o procesu sjednávání víz získáte na nejbližším konzulárním úřadě nebo na adrese https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html.

Zpět na začátek stránky

Co mám dělat, když je moje skupina uzamčena a nemohu použít ID skupiny pro přístup k žádosti?

Můžete přejít na stránku Retrieve Application Page (Získat žádost), kde najdete tlačítko pro získání jedné žádosti. Pomocí této možnosti můžete získat přístup k jakékoli jednotlivé aplikaci, i když je skupina uzamčena.

Návrat na začátek stránky

Zažádejte o ESTA

Toto povolení je nutné pro turistické, obchodní a tranzitní cesty kratší než 90 dní.. Opomenutí získat ESTA může vést k odepření vstupu na hranici a velké pokutě. Doporučuje se zažádat co nejdříve.

Zažádejte o ESTA