Zkontrolovat stav registrace ESTA
Novinky, informace a pomoc ESTA.

Jaké jsou funkce Celní a pohraniční ochrany USA (CBP)?

Upraveno: říj 31, 2023  | Tagy: Celní a hraniční ochrana, Bezpečnost hranic, Imigrace v USA

Celní a pohraniční ochrana USA (CBP ) je federální úřad odpovědný za ochranu státních hranic. Od vstupních přístavů po pozemní, letecké a námořní cesty se neúnavně snaží zabránit vstupu zločinců a nebezpečných předmětů do země a zároveň usnadnit tok legálního obchodu a cestování. V tomto článku se blíže podíváme na to, co CBP dělá a jaký má dopad na cestující vstupující do Spojených států.

[1] CBP chrání americké hranice

Úřad CBP úzce spolupracuje s různými partnery, včetně dalších vládních agentur a místních orgánů činných v trestním řízení, na ochraně amerických hranic tím, že brání vstupu teroristů, zahraničních zločinců a dalších zakázaných materiálů do země. Prostřednictvím pozemních, vzdušných nebo námořních vstupních přístavů vysoce vyškolení policisté usilovně pracují na zastavení nezákonného obchodu přes americké hranice pomocí ostražitosti, technologií, jako je například rozpoznávání obličejů, a prosazování stávajících zákonů. Vzhledem k tomu, že se hrozby mění každým dnem, CBP se neustále přizpůsobuje, aby i nadále účinně chránil USA a zároveň pomáhal legálním cestujícím bezpečně vstoupit do amerických vstupních přístavů.

[2] CBP prosazuje imigrační zákony a předpisy, bojuje proti terorismu a chrání před pašováním drog a kontrabandem.

CBP je nejen důležitou složkou národní bezpečnosti, ale také klíčovou hnací silou bezpečnosti a zdraví v USA. CBP prosazuje imigrační zákony a předpisy a také chrání před pašováním drog do Spojených států. Agentura rovněž usilovně bojuje proti terorismu a zajišťuje, aby američtí občané zůstali v bezpečí před útoky pocházejícími ze zahraničí nebo z domova. Práci CBP usnadňuje správa programu elektronického systému pro udělování cestovních povolení(ESTA) a prosazování vízových pravidel a předpisů. Úřad CBP hraje klíčovou roli při identifikaci cizích státních příslušníků vstupujících do Spojených států prostřednictvím postupů bezpečnostní kontroly, které umožňuje program bezvízového styku a systém ESTA.

Kromě toho úřad CBP pokračuje v odhalování a potlačování hrozeb spojených s nezákonným pohybem zboží nebo kontrabandu přes hranice USA a posiluje postupy boje proti padělání výrobků, které ohrožuje bezpečnost osob i federální ekonomiku. V konečném důsledku je úřad CBP i nadále odhodlán plnit své poslání, jímž je zajistit bezpečnost a ochranu USA před jakýmikoliv nelegálními hrozbami nebo činnostmi.

[3] CBP reguluje tok zboží do země a ze země.

Celní a pohraniční ochrana USA hraje důležitou roli při regulaci toku zboží z cizích zemí do Spojených států. CBP je pověřen zajištěním toho, aby dovozci dodržovali zákony a předpisy týkající se dodržování obchodních pravidel, a dbá na to, aby byly správně vybírány a uplatňovány celní daně. Tento úřad se tak stal důležitým pilířem při udržování integrity mezinárodních obchodních trhů. Bez jejich práce by bezohlední obchodníci mohli vážně ovlivňovat globální obchod tím, že by se vyhýbali placení daní nebo prodávali zboží nižší kvality. Díky fungování CBP mohou podniky i spotřebitelé využívat výhod svobodného podnikání napříč hranicemi.

[4] CBP brání nelegálnímu vstupu lidí a zvířat na území Spojených států.

Hranice Spojených států jsou klíčovou součástí národní bezpečnosti. V zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany národa se Celní a pohraniční správa USA usilovně snaží zabránit nelegálnímu vstupu osob a zvířat do země. Toto oddělení je zodpovědné za odhalování a zadržování cestujících, kteří nemají řádné doklady, za kontrolu příchozího nákladu ve vstupních přístavech, za zabránění vstupu nebo výstupu zemědělských produktů, které by mohly být škodlivé pro životní prostředí, a také za hlídkování v pozemních i vodních oblastech ve snaze chránit hranice USA. Díky své neúnavné péči o bezpečnost se celní a pohraniční ochrana stala mocnou silou při ochraně americké vlasti.

[5] CBP pomáhá ostatním orgánům činným v trestním řízení při vyšetřování a zadržení osob.

CBP je také klíčovou součástí sítě orgánů činných v trestním řízení Spojených států. Jako federální agentura pomáhá CBP ostatním agenturám, pokud jsou požádány o pomoc při vyšetřování nebo zadržení. To zahrnuje poskytování technických odborných znalostí týkajících se přistěhovalectví a celnictví i koordinaci mezi jednotlivými agenturami. Toto zapojení zefektivňuje sdílení informací mezi různými vládními organizacemi.

Bez této důležité spolupráce by bylo mnoho policejních vyšetřování a zadržení obviněných značně ztíženo. Díky obětavým příslušníkům CBP mají donucovací orgány po celé zemi účinného spojence, pokud jde o zajištění spravedlnosti.

Závěr

Je zřejmé, že Celní a pohraniční ochrana USA hraje důležitou roli při zajišťování bezpečnosti Američanů a cestujících tím, že monitoruje hranice USA, prosazuje imigrační zákony, zabraňuje pašování drog a kontrabandu, reguluje tok zboží do země a ze země, zabraňuje nelegálnímu vstupu osob a zvířat a v případě potřeby poskytuje pomoc ostatním donucovacím orgánům. Kromě toho agentura zajišťuje hospodářskou bezpečnost prostřednictvím dodržování obchodních předpisů a pomáhá zajistit, aby americké podniky nebyly znevýhodněny při jednání se svými mezinárodními konkurenty. Uvědomíme-li si důležitost poslání CBP, můžeme všichni ocenit práci, kterou vykonává, aby Amerika byla silnější pro budoucí generace.