Zkontrolovat stav registrace ESTA
Novinky, informace a pomoc ESTA.

Jak dlouho platí povolení ESTA?

Upraveno: Oct 15, 2022  | Tagy: ESTA, Doba trvání ESTA

Program bezvízového styku ESTA umožňuje občanům 41 zúčastněných zemí cestovat do Spojených států za účelem cestovního ruchu, obchodu, tranzitu, lékařskými a krátkými studijními účely bez nutnosti žádat o vízum. ESTA učinila cestu do Spojených států mnohem snadnější pro občany Spojeného Království, Irska, Austrálie, Nového Zélandu a mnohých evropských, asijských a jihoamerických zemí. Formulář žádosti vyplníte za 10-15 minut a povolení je uděleno okamžitě s 99 % mírou schválení.

Doba platnosti povolení ESTA

Schválená ESTA je udělena na dobu dvou let nebo do data vypršení platnosti pasu žadatele, podle toho, co nastane nejdříve. To však neznamená, že jednotlivec může zůstat ve Spojených státech po dobu dvou let. ESTA lze použít pro návštěvy trvající maximálně 90 dnů během období 12 měsíců. Takže pokud cestující nedávno obdržel ESTA a zůstal v USA 90 dní a pak se vrátil do své domovské země, pak bude pravděpodobně muset počkat 12 měsíců před opětovným využitím povolení ESTA. Úřad celní a hraniční ochrana (CBP) však nestanovil přísné požadavky na dobu, kterou musí člověk čekat mezi návštěvami v USA. Cestovatel může také požádat o vízum pro USA, pokud si přeje znovu navštívit zemi v období 12 měsíců od předchozího 90tidenního pobytu. Pokud cestující pátrá po informacích o imigračním nebo jiném typu víza pr cestu do USA, doporučujeme nechat si poradit od licencovaného amerického imigračního právníka. Hraniční úředník rozhodne, zda byla dodržena "přiměřená doba" mezi dvěma pobyty. Pokud má pohraniční úředník podezření, že se cestovatel pokouší žít ve Spojených státech, cestující nebude přijat. Uvědomte si prosím, že toto jsou pouze přibližné pokyny, neboť rozhodnutí o přijetí do USA je stanoveno úřadem CBP.

Nejlepší čas pro podání žádosti o ESTA

V závislosti na tom, kdy chce návštěvník cestovat do USA, by měl strategicky načasovat svou žádost o ESTA, abyste své cestovní povolení využil na maximum. Přestože 72 hodin je považováno za minimální doporučenou dobu před podáním žádosti o ESTA, bylo by rozumné tak učinit dříve pro případ, že by náhodou byla žádost zamítnuta a cestující by musel zažádat o americké vízum. Pokud plánujete zůstat v USA více než 90 dní, musíte požádat o vízum pro USA. Překročení limitu stanoveného ESTA pravděpodobně povede k vyřazení z programu a pravděpodobně bude mít za následek budoucí odmítnutí na hranicích Spojených států. Překročení doby pobytu na ESTA by navíc mohlo ohrozit schválení jakýchkoli budoucích žádostí o vízum v USA.

Prodloužení pobytu v USA prostřednictvím návštěvy blízkých zemí

Návštěvy blízkých zemí, jako je Kanada a Mexiko nebo dokonce i Karibik, bez návratu domů bude pravděpodobně započítáno do období 90 dnů. Hraniční úředníci CBP jsou si vědomi této taktiky, kterou cestující využívají k prodloužení svých návštěv v USA a pravděpodobně odmítnou vstup jednotlivcům, kteří tuto taktiku použijí. Pokud opravdu chcete navštívit Kanadu, Mexiko nebo Karibik a chcete zůstat i 90 dní v USA, naplánujte si svou trasu odpovídajícím způsobem, abyste nezůstali více než 90 dní v USA, neboť pravděpodobně nelze očekávat příliš mnoho shovívavosti s prodloužením pobytu dokonce jen o jeden den.

Obnovení ESTA v USA

ESTA nemůže být prodlouženo ani obnovováno ve Spojených státech. Povolení musí být získáno před příjezdem do Spojených států nebo jeho teritorií. Pokud však váš cestovní pas nebo ESTA vyprší, když jste ve Spojených státech, nebudete muset požádat o novou službu ESTA pro tento pobyt.

Pokud jste držitelem cestovního pasu ze země zahrnuté do pragramu bezvízového styku a chcete získat ESTA pro turistické, obchodní, lékařské nebo tranzitní účely, začněte se svou žádostí, nebo navštivte stránku FAQ, kde se o ESTA dozvíte více.

Zažádejte o ESTA