Zkontrolovat stav registrace ESTA
Novinky, informace a pomoc ESTA.

ESTA pro italské občany

ESTA pro italské občany

Způsobilost ESTA

Valid Italští občané mohou požádat o ESTA
Valid Itálie se připojila k programu bezvízového styku v roce 1989.
Valid Itálie je aktivním členem programu bezvízového styku

Další požadavky ESTA

➤ ESTA je určena pro návštěvykratší než 90 dní
➤ Cestující, kteří přijíždějí po zemi, letecky nebo po moři, potřebují ESTA
Je vyžadován platný elektronický a strojově čitelný cestovní pas
➤ ESTA je určena pro turistické, obchodní, tranzitní, zdravotní nebo průjezdní účely
Pro každého kojence, dítě, dospívajícího nebo dospělého cestujícího je vyžadována samostatná žádost ESTA.


Poslední aktualizace 1. února 2023

Mohou o ESTA žádat italští občané?

Italští občané mohou požádat o zrušení vízové povinnosti ESTA (Electronic System for Travel Authorization) pro cesty do Spojených států. ESTA umožňuje občanům Itálie navštívit USA za účelem turistiky, podnikání, tranzitu, zdravotních a krátkodobých studijních účelů bez víza až na 90 dní na jednu návštěvu. Itálie byla do programu bezvízového styku zařazena v roce 1996. Bezpečnostní opatření zaměřená na řešení teroristických hrozeb si však vyžádala předběžné prověřování cestujících před jejich příjezdem do Spojených států.

Systém ESTA byl zřízen v roce 2009 za účelem zefektivnění vyřizování žádostí o bezvízový styk a poskytnutí možnosti Celní a pohraniční ochraně USA a Ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS) provádět předběžnou kontrolu cestujících na základě četných databází, které obsahují seznamy osob bez povolení k odletu, trestně stíhaných osob a teroristů. Od roku 2009 tak musí italští občané při vstupu do Spojených států získat schválenou žádost ESTA.

Může italský občan pobývat na území USA déle než 90 dní?

Každý italský občan, který si přeje vstoupit do Spojených států na dobu delší než 90 dní nebo za jiným účelem, než který je povolen v rámci programu ESTA, musí požádat o jiné vízum. Další podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničí USA a v bezplatném nástroji"Visa Wizard".

Může si italský občan prodloužit povolení ESTA nad 90 dní?

Po přijetí do Spojených států v rámci programu bezvízového styku nemáte nárok na prodloužení pobytu po uplynutí počátečních 90 dnů. Musíte proto opustit Spojené státy během této 90denní lhůty. Další informace o prodloužení pobytu naleznete na webových stránkách Úřadu pro občanství a imigraci USA (USCIS).

Může italský občan po vstupu do USA změnit svůj status?

Po vstupu na území Spojených států v rámci programu bezvízového styku nemůžete svůj status ve Spojených státech měnit. Další informace naleznete na stránce Change My Nonimmigrant Status (Změna mého nepřistěhovaleckého statusu) na webových stránkách U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Kdy by měl italský občan požádat o ESTA?

Doporučujeme, aby italští občané vyplnili žádost o ESTA 72 hodin před datem odjezdu. Podrobné informace naleznete na stránce s požadavky na ESTA nebo na stránce s nejčastějšími dotazy k ESTA. Doporučujeme, abyste si tyto stránky prostudovali před zahájením žádosti o ESTA, abyste se vyhnuli jakémukoli zpoždění nebo riziku zamítnutí žádosti o ESTA.

Před podáním žádosti o povolení ESTA do Spojených států je nutné být plnoprávným italským občanem, takže cestující, kteří mají cestovní pas nebo cestovní doklad s jiným statusem, budou muset požádat o plné návštěvnické vízum do USA, nikoli o povolení ESTA.

Jak dlouho trvá získání povolení ESTA?

Italští občané mohou očekávat, že jejich žádost o ESTA bude obvykle zpracována a schválena do 30 minut a povolení bude zasláno e-mailem ve formě dokumentu PDF. Na letišti není třeba tisknout ani předkládat žádné dokumenty, protože povolení ESTA je uloženo elektronicky proti pasu v imigračním systému USA.

Co když mi bude povolení ESTA zamítnuto?

V případě, že je italskému občanovi zamítnuta žádost o ESTA nebo není způsobilý pro její udělení, nebo si přeje navštívit Spojené státy na dobu delší než 90 dní nebo za jiným účelem cesty, než je povoleno v rámci ESTA, pak by držitel italského pasu musel požádat o příslušné vízum do USA.

Italští občané musí o ESTA požádat online. ESTA je vyžadována před nástupem na palubu pozemního, leteckého nebo námořního plavidla do Spojených států a měla by být vyřízena nejméně 72 hodin před odletem. K podání žádosti o ESTA je třeba použít platný elektronický pas, jehož platnost neprošla. Žadatelé si mohou před zahájením práce na žádosti ESTA prostudovat podrobné požadavky ESTA a také navštívit často kladené dotazy k ESTA, kde naleznou další informace.

Schválená žádost ESTA neposkytuje italskému občanovi stejnou úroveň práv jako držiteli víza USA. Žadatel o vízum do USA bude muset podat obsáhlejší formulář žádosti nazvaný DS-160 a zúčastnit se pohovoru na konzulátu nebo velvyslanectví USA. V závislosti na typu víza si navíc žadatel může být nucen před vstupem do země připravit další dokumenty, kterými prokáže pravost svých plánů a účelů cesty do USA.

Budu si muset vzít s sebou tištěnou verzi cestovního povolení, abych ji mohl/a ukázat na letišti?

Cestovní povolení není třeba tisknout, protože systém je plně elektronický a pozemní, námořní nebo letecký dopravce bude schopen získat informace o vašem statusu ESTA od DHS. Možná by bylo dobré vytisknout si papír, abyste měli po ruce potvrzení a měli záznam o čísle své žádosti.

Jak soukromé jsou webové stránky ESTA?

Webové stránky ESTA dodržují předpisy stanovené zákonem Spojených států o ochraně soukromí. Je také hostována a provozována vládou USA a ta zavedla technologii, která zajišťuje bezpečnost údajů a dalších důležitých informací na webových stránkách. Aktuální opatření DHS týkající se ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout zde.

Co by měl mít můj počítač, abych mohl úspěšně podat žádost na platformě ESTA?

Minimální požadavky jsou internetový prohlížeč s podporou 128bitového šifrování. Prohlížeč by měl být aktualizován na nejnovější verzi s povoleným JavaScriptem a nastaven na přijímání souborů cookie. Podporovány jsou všechny hlavní prohlížeče, pokud však máte problémy, nezapomeňte zkontrolovat výše uvedené minimální požadavky. Pokud se problémy objevují i nadále, zkuste použít jiný prohlížeč.

Za jakých okolností budu muset znovu požádat o povolení ESTA?

Zde jsou uvedeny možné scénáře, které by mohly vyžadovat nové cestovní povolení:

 • dojde ke změně jména
 • Byl vám z jakéhokoli důvodu vydán nový cestovní pas.
 • Změníte pohlaví
 • změníte zemi, jejíž občanství máte
 • Pokud se změnila vaše situace a má to přímý vliv na platnost některých otázek, které jste zodpověděli v předchozí žádosti.
 • Vypršela platnost vašeho stávajícího cestovního povolení z důvodu splnění dvouleté lhůty nebo vypršení platnosti vašeho pasu. (Všimněte si, že ačkoli je na každé schválené žádosti uvedena dvouletá lhůta, pokud během těchto dvou let vyprší platnost vašeho pasu, platnost vašeho cestovního povolení automaticky vyprší také).

Jsem držitelem platného, schváleného cestovního povolení. Jeho platnost však vyprší během mého pobytu a před odjezdem z USA. Budu muset před odjezdem do USA požádat o nové?

Není nutné znovu žádat, protože schválená ESTA je vyžadována pouze při příjezdu do USA.

Mám dvojí občanství a platnost mého pasu, který není cestovním pasem, vypršela. Který pas mám použít?

U všech svých pasů a občanství musíte zadat nejaktuálnější údaje. Pro žádost o ESTA však použijte ten pas, který splňuje podmínky programu VWP.

Mohu nechat povinné pole prázdné a bude moje žádost zamítnuta, pokud tak učiním?

Žadatelům se doporučuje vyplnit každé povinné pole formuláře. Nepřesné údaje nemusí nutně vést k zamítnutí žádosti, ale mohou mít za následek prodloužení doby zpracování žádosti, než bude dosaženo rozhodnutí.

Proč jsou důležité údaje o mém zaměstnavateli?

Informace o vašem zaměstnání pomáhají prokázat, že neplánujete vstoupit do Spojených států jako přistěhovalec. Váš status pro cestovní povolení je stále, pouze v rámci postavení neimigranta a jako fyzická osoba musíte prokázat svůj záměr vrátit se do země původu.

Poradenství k žádosti ESTA
 • Žádost je třeba podat nejméně 72 hodin před odjezdem do USA.
 • Žadatelé, kterým byla žádost o ESTA zamítnuta, mohou přesto požádat o turistické vízum B2 nebo podnikatelské vízum B1.
 • Schválená ESTA může být kdykoli zrušena a nezaručuje vstup do USA.

Další informace o povolení ESTA

Výhody ESTA
 • Lze ji použít pro více vstupů
 • Online aplikace pro stolní počítače nebo mobilní zařízení
 • Platnost dva roky nebo datum vypršení platnosti pasu, podle toho, co nastane dříve.
 • Rozhodnutí o žádostech ESTA jsou obvykle vydávána okamžitě

Podejte žádost o ESTA