Požadavky pro získání ESTA

Existuje několik požadavků, které musí žadatelé o ESTA splnit, aby jim bylo povolení uděleno. Mnohé z těchto požadavků se neliší od těch původních zavedených v roce 1988 v rámci Visa Waiver Program (program bezvízového styku). Tato stránka je neustále aktualizována, aby odrážela nejnovější změny v pravidlech určených Ministerstvem vnitřní bezpečnosti (DHS).

Požadavky na cestovní pas
 • Musíte mít pas vydaný v jedné z následujících zemí: Andorra, Austrálie, Belgie, Brunej, Ceská republika, Chile, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jižní Koreji, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madarsko, Monako, Nemecko, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Recko, Republika Malta, San Marino, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španelsku, Švédsku, Švýcarsku, Tchaj-wan, Velká Británie.
 • Musíte mít cestovní pas, který obsahuje strojově čitelný oddíl na stránce s biografickými údaji.
 • Váš pas musí být platný v okamžiku podání žádosti o ESTA a v okamžiku vašeho odjezdu do USA. Pokud vašemu povolení ESTA vyprší platnost během vašeho pobytu v USA, není nutné žádat o nové povolení ESTA, ale ujistěte se, že na území USA nezůstanete vice než 90 dnů. Svoji žádost o ESTA nemůžete obnovit během pobytu v USA. Pokud vyprší platnost vašeho povolení ESTA, musíte opustit zemi do 90 dnů od chvíle, kdy bylo do vašeho pasu uděleno razítko při posledním přechodu hranic. Návštěvníci, kteří si přejí na území USA zůstat déle než, 90 dnů si musí vyřídit vízum na nejbližší ambasádě či konzulátu USA a zažádat o správný typ víza s ohledem na cíl své cesty.
 • Musíte mít elektronický pas opatřený čipem (čip obsahuje biometrická data o jeho držiteli) Od 1. dubna 2016 musí mít všichni návštěvníci cestující prostřednictvím programu ESTA elektronický pas s elektronickým čipem, jak je zobrazeno na obrázku. POZNÁMKA: nebudete mít právo obdržet povolení ESTA, pokud pas, který použijete pro cestu do USA, nebude opatřen elektronickým čipem. Pokud nemůžete potvrdit, že má váš pas elektronický čip, můžete být vyloučeni z cesty do USA.

Elektronický čip v cestovním pasu

Digitální fotografie v cestovním pasu

Strojově čitelný kód v cestovním pasu


Cestovní požadavky
 • Vaše návštěva USA nesmí být delší než 90 dnů.
 • Turismus: navštěvujete USA za účelem turismu, dovolené, návštěvy rodiny či přátel, stejně jako za účelem léčby či lékařského ošetření.
 • Obchod: navštěvujete USA pro konzultaci obchodních záležitostí nebo vyjednání smluv s potenciálními klienty.
 • Profesionální událost: zúčastňujete se vědeckých, vzdělávacích, profesních nebo obchodních konvencí či konferencí na území USA nebo se účastníte krátkého neplaceného výcviku. Nesmíte však za účast na těchto událostech přijímat plat, kromě uhrazení vašich nákladů zaplacených během vaší návštěvy.
 • Společenské události: navštěvujete USA za účelem účasti na společenských událostech pořádaných bratrskými, společenskými nebo služebními organizacemi. Dovolena je také účast na amatérských hudebních, sportovních či jiných podobných soutěžích, pokud návštěvník neobdrží žádný dárek nebo cenu, která by mohla být považována ta formu platby.
 • Rekreace: navštěvujete USA pro krátký rekreační vzdělávací kurt, jako např. kurz pletení. Není však povoleno účastnit se na kurzech, za něž dostane cestující kredity, které se započítávají do studia.
Požadavky na žádost
 • Pro získání svého povolení ESTA je třeba zažádat online.
 • O své povolení ESTA musíte zažádat před odletem do USA. Odpověď obdržíte většinou během několika minut po odeslání žádosti, v případě malého procenta přihlášek může zpracování trvat až 72 hodin.
Další požadavky
 • Příjezd po moři nebo letadlem: Cestující přijíždějící do USA letadlem nebo po moři musí mít zakoupenou zpáteční letenku do své domovské země nebo letenku či jízdenku do své další destinace mimo území USA. Pokud cestujete s elektronickou letenkou, je třeba mít s sebou svůj cestovní itinerář připravený k předložení ke kontrole na hranicích USA.
 • Příjezd po zemi: Zahraniční občané, kteří přijíždějí na území USA po zemi z Kanady nebo Mexika musí mít s sebou vyplněný formulář I-94 W. Formulář I-94W je většinou poskytován CBP úřady na hranicích USA.
 • *Pokud projíždíte přes USA do své konečné destinace v Kanadě, Mexiku nebo na přilehlých ostrovech, můžete na své zpáteční cestě opět vstoupit na území USA jakýmkoli dopravním způsobem v případě, že celková doba návštěvy (obě období přejezdu na území USA plus období strávené v Kanadě, Mexiku nebo na přilehlých ostrovech, nepřesáhne 90 dnů.
 • *Pokud přestupujete na cestě do jiné destinace, než je Kanada, Mexiko nebo přilehlé ostrovy, zpáteční cesta musí být organizována jednou ze zúčastněných dopravních společností, ale musí proběhnout do 90 dnů, jinak budete muset podat novou žádost o cestovní povolení.

Uchazeči o vízum

Pokud nesplňujete všechna výše zmíněná kritéria, budete si muset zažádat o vízum. Pro vice informací navštivte https://usa-visas.com.

Pokud si na území USA přejete zůstat delší dobu než 90 dnů, chcete studovat USA a získat studijní kredity, získat zaměstnání v USA, pracovat zde v rámci zahraničního tisku, rádia, filmu, časopisu nebo jiných informačních médií, nebo se chcete stát trvalým obyvatelem USA, musíte si zažádat o patřičný typ víza, jelikož účel vaší cesty nesplňuje podmínky pro programu bezvízového styku.


Zamítnutí žádosti o ESTA

Pokud byla vaše žádost o ESTA zamítnuta, pro svou cestu do USA budete muset zažádat o vízum.


Oprava chyb v žádosti o ESTA

Pokud jste při své žádosti o ESTA udělali v některém ze zadaných údajů chybu, je třeba odeslat e-mail na Úřad celní a hraniční ochrany USA (CBP) a požádat o změnu údajů ve vaší žádosti o ESTA. Pro více informací navštivte stránku CBP:

https://help.cbp.gov/s/article/Article-ContactUs?language=en_US


Nezpůsobilost pro získání ESTA

Zahraniční občané se záznamem mírných dopravních přestupků, avšak bez záznamu o zatčení nebo odsouzení, by nejdříve měli zažádat o povolení ESTA v rámci programu VWP, pokud samozřejmě splňují ostatní požadavky pro žádost.

Zahraničním občanům se záznamem v trestním rejstříku bohužel nemůžeme poradit ohledně jejich individuálních okolností a způsobilosti, avšak doporučujeme všem cizincům nejdříve zažádat o povolení ESTA, až v případě neúspěchu o vízum. Občané zemí účastnících se programu bezvízového styku, kteří se přejí cestovat do Spojených států, nejsou způsobilí pro získání povolení ESTA, pokud splňují některé z následujících kritérií:

 • byli zatčení,
 • mají záznam v trestním rejstříku,
 • mají přenosné onemocnění,
 • již jim byl v minulosti odepřen vstup do USA,
 • byli deportováni z USA,
 • dříve překročili maximální povolenou dobu pobytu v rámci víza nebo program VWP,
 • cestovali do Íránu, Iráku, Libye, Severní Korea, Somálska, Súdánu, Sýrie nebo Jemenu 1. března 2011 nebo později,
 • mají duální národnost – země v rámci programu VWP a Íránu, Iráku, Severní Korea, Súdánu nebo Sýrie.

Zažádejte o ESTA

Toto povolení je nutné pro turistické, obchodní a tranzitní cesty kratší než 90 dní. Opomenutí získat ESTA může vést k odepření vstupu na hranici a velké pokutě. Doporučuje se zažádat co nejdříve.

Zažádejte o ESTA